Mierniki do instalacji HVAC - SWEMA

SWEMA logo

Swema - Mierniki do równoważania i sprawdzania instalacji HVAC

Firma Swema AB produkuje oraz kalibruje przyrządy i rejestratory dedykowane do przemysłu papierniczego, równoważenia i sprawdzania systemów wentylacji oraz komfortu cieplnego.

Oferujemy: anemometry, mikroanemometry, pryrządy do pomiaru przepływu powietrza, temperatury i wilgotności względnej, czujniki i rejestratory (loggery)

Pomiary:
- prędkości przepływu powietrza
- wydatku powietrza
- różnicy ciśnień
- temperatury
- wilgotności