Pomiar różnicy ciśnień

Mikromanometry, przetworniki różnicy ciśnień o wysokiej rozdzielczości i szerokim zakresie pomiarowym. Większość modeli wyposażona jest również w pomiar prędkości powietrza i przepływu powietrza. Niektóre modele dodatkowo wyposażono w barometr i termoparę, dzięki czemu możliwe jest uwzględnianie poprawki od gęstości powietrza.

swemaman-60
Producent: Swema

Mikromanometr
- pomiar różnicy ciśnień
  -300... +5 000 Pa
- pomiar prędkości powietrza
  2...91 m/s

swemaman-7-art-nr-768310
Producent: Swema

Mikromanometr do pomiaru różnicy ciśnień w zakresie -1000 ... +9999Paprzepływu powietrza i prędkości powietrza w zakresie 2 ... 129m/s.

SwemaMan 8
Producent: Swema

Mikromanometr/anemometr

różnica ciśnień 
   -100...1500Pa,
- przepływ i prędkość   powietrza 1...49m/s
- rozdzielczość 0,1Pa
- wysoka dokładność   pomiarowa
- mała zależność wyniku pomiaru od położenia

 

Swema 3000mdH+
Producent: Swema
Miernik wielofunkcyjny / rejestrator:
Δp ±10 000 Pa
- prędkość powietrza
- przepływ powietrza
- ciśnienie atm.
- temperatura
- zawór zerujący
- możliwość podłączenia
  zewnętrznych sond
Swema 3000md
Producent: Swema
Miernik wielofunkcyjny / rejestrator:
- różnica ciśnień
- prędkość ruchu  powietrza
- przepływ powietrza
- ciśnienie atm.
- temperatura
- zawór zerujący
- możliwość podłączenia   zewnętrznych sond