Tester szczelności budynków - SWEMA

Kategoria: Pomiar szczelności
Producent: Swema [produkty]

Tester szczelności budynków

Tester szczelności budynków łączy się ze Swema 3000md. Swema 3000md zapisuje protokoły pomiarowe i umożliwia łatwe wygenerowanie raportu w Excelu. Zgodnie z normą PN-EN 13829:2002 „Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora" szczelność powinna być sprawdzana przy co najmniej 5 różnych ciśnieniach. Po wciśnięciu tylko jednego przycisku Swema3000md wykona pomiar automatycznie, stosując w kolejnych krokach co najmniej 5 różnych ciśnień np. do 50 Pa i zapisując zmierzone wartości.

Do Swema 3000md, który posiada zintegrowany przetwornik ciśnienia, potrzebny jest dodatkowy przetwornik ciśnienia SWA 10.
Jeden przetwornik mierzy strumień przecieku powietrza z założeniem odpowiedniego współczynnika k a drugi nad-/podciśnienie w budynku.

Aby zapewnić jak najlepsze warunki badania zastosowano wentylator osiowy.

Pęcherze uszczelniające umożliwiają zaślepienie otworów w instalacji wentylacyjnej.

Dane techniczne:

Przepływ maksymalny przy podciśnieniu
Tester szczelności i z załączonym kołnierzem (nr 766550) o średnicy 190/250mm
Wentylator jest mocowany do powłoki budynku przy użyciu prostego 3-metrowego węża
295 l/s przy -100Pa
303 l/s przy -90Pa
308 l/s przy -80Pa
316 l/s przy -70Pa
320 l/s przy -60Pa
328 l/s przy -50Pa
334 l/s przy -40Pa
340 l/s przy -30Pa
343 l/s przy -25Pa

Przepływ minimalny z dołączonym kołnierzem: 30 l/s.
Niepewność pomiarowa: <±7% wartości wskazanej
Mniejszy przepływ z innym kołnierzem.

Ciężar: 15kg
Wymiary z kołnierzem: długość 75cm, wysokość 36cm, szerokość 35cm
Zasilanie: 220V