Strona główna » Usługi » Pomiary w instalacjach HVAC

Pomiary w instalacjach HVAC

Lokale odbierane przez nadzór sanitarny powinny spełniać odpowiednie wymagania – powinny być wyposażone we właściwą wentylację (na ogół mechaniczną), dzięki której w pomieszczeniach będzie czyste powietrze a użytkownicy nie będą zatruwani toksynami, drobnoustrojami czy narażeni na pracę w środowisku wybuchowym.

Urządzenia wentylacyjne nie powinny być nadmiernie głośne aby praca w tych pomieszczeniach nie prowadziła do pogorszenia słuchu ani też nie była uciążliwa dla osób przebywających w sąsiedztwie.
Potwierdzeniem wykonania odpowiedniej instalacji wentylacyjnej są badania i pomiary.

Wykonujemy pomiary wydajności wentylacji mechanicznej, pomiary komfortu termicznego przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń (szwedzkiej firmy SWEMA) przeznaczonych do profesjonalnych pomiarów w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków i obiektów przemysłowych, poziomu hałasu od wentylacji, klimatyzacji i technicznego wyposażenia. Wykonujemy pomiary niezbędne w procesach technologicznych polegające na pomiarach wydajności przetłaczanego powietrza a także na pomiarach prędkości, wilgotności, ciśnienia i temperatury przetłaczanych mediów gazowych.

Wykonujemy zarówno pomiary czystego powietrza wentylacyjnego jak również pomiary powietrza zapylonego, zanieczyszczonego gazami, gorącego, wilgotnego.

Dzięki naszym pomiarom można właściwie wyregulować układy wentylacji, układy odciągowe zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz transport pneumatyczny.
Szczególnie polecamy nasze pomiary zakładom chemicznym, przeróbki drewna, stolarniom , zakładom papierniczym, obróbki mechanicznej, spawalniom, zakładom obróbki kamienia i oczyszczalniom ścieków.

Pomiary w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonujemy za pomocą sprzętu pomiarowego szwedzkiej firmy SWEMA.

Posiadamy mierniki, anemometry termooporowe do pomiarów przepływu w kanałach oraz całą gamę rękawów pomiarowych do pomiarów wydajności powietrza na kratkach wentylacyjnych.