Wiedza

Pomiar aktywności wody

Zawartość wody jest bardzo często jedynym parametrem używanym przy określaniu wilgotności w produktach higroskopijnych. Ma wpływ na wiele fizycznych i mechanicznych właściwości materiału, nawet na cenę produktu. Zawartość wody jest bardzo ważnym parametrem dla producenta i kupującego. Jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów np. stabilności produktu czy czasu przydatności do spożycia.

Pomiar szczelności kanałów wentylacyjnych – najczęściej zadawane pytania

Pomiar wilgotności i temperatury w granulacie

Pomiar wilgotności i temperatury granulatu stanowi problem dla wielu firm w branży tworzyw sztucznych. Rozwiązaniem kłopotów może być bagnetowa sonda do pomiaru tych parametrów w materiałach sypkich szwajcarskiej firmy Rotronic. Dostarczana jest ona w lekkim i poręcznym komplecie z zasilanym bateryjnie miernikiem ręcznym wyposażonym w wyświetlacz.

Czujniki CO2 – sterowanie wentylacją w zależności od potrzeb sukcesem finansowania

W dobie gwałtownego rozwoju elektroniki pojawiły się szeroko dostępne czujniki do pomiaru parametrów powietrza w systemach wentylacji, w tym przetworniki do pomiaru stężenia CO2. Dwutlenek węgla, jako produkt metabolizmu organizmów ludzi przebywających w zamkniętych pomieszczeniach musi być sukcesywnie usuwany.