Strona główna » Wiedza » Pomiar wilgotności i temperatury w granulacie

Pomiar wilgotności i temperatury granulatu stanowi problem dla wielu firm w branży tworzyw sztucznych. Rozwiązaniem kłopotów może być bagnetowa sonda do pomiaru tych parametrów w materiałach sypkich szwajcarskiej firmy Rotronic . Dostarczana jest ona w lekkim i poręcznym komplecie z zasilanym bateryjnie miernikiem ręcznym wyposażonym w wyświetlacz.
Bagnetowy kształt sondy pozwala na pomiar wilgotności i temperatury w dowolnym granulacie. Sam pomiar jest bardzo prosty i nie zabiera wiele czasu. W praktyce ogranicza się on do wbicia sondy w granulat, odczekaniu na ustabilizowanie warunków i odczytaniu jego wyniku.

Należy pamiętać, że proponowany miernik nie wskazuje bezpośrednio zawartości wody w cząsteczkach granulatu tylko mierzy względną wilgotność powietrza jaka panuje pomiędzy nimi. Oczywiście istnieje ścisły związek pomiędzy jedną i drugą wilgotnością jednak w praktyce oba parametry należy rozpatrywać oddzielnie. Wilgotność bezwzględna granulatu to nic innego, jak procentowa ilość wody zawarta w jego masie, zaś wilgotność równowagowa lub aktywność wody to względna wilgotność powietrza, którą możemy zmierzyć miernikiem Rotronic w pustych przestrzeniach między granulkami. Ponadto należy zauważyć, że w zamkniętych przestrzeniach zmiany temperatury silnie wpływają na wilgotność względną powietrza, a nie mają wpływu na wilgotność materiału (zawartość wody w materiale będzie stała i niezależna od temperatury).Oznacza to również, że różne materiały będą posiadały odmienne charakterystyki aktywności wody od wilgotności materiału w danej stałej temperaturze.

Przykładowo, jeżeli zależy nam na oznaczeniu maksymalnej granicy zawartości wody w granulacie, wystarczy określenie krytycznych punktów wilgotności dla skrajnych wartości przewidywanego przedziału temperatury pracy np. 18° oraz 35°C, a także w typowej (średniej) temperaturze panującej w hali w której będzie znajdował się obrabiany materiał. Wyznaczenie omawianych zależności może zostać przeprowadzone przy pomocy wagosuszarki (w przypadku braku wagosuszarki patrz. 3)

Należy wykonać następujące czynności:
a) sprawdzić wilgotność względną i temperaturę granulatu przy pomocy sondy Rotronic
b) sprawdzić wilgotność bezwzględną granulatu przy pomocy wagosuszarkihc2-hp28
c) w przypadku, gdy okaże się, że wartość wilgotności bezwzględnej jest akceptowalna, można wywnioskować, że w danej temperaturze również akceptowalny jest osiągnięty wynik wilgotności względnej
d) kolejne tego typu porównania należy przeprowadzić dla skrajnych temperatur panujących na hali we właściwych okresach czasu w ciągu roku.

Na poniższym zdjęciu możemy zauważyć przykładową charakterystykę wilgotności bezwzględnej w stosunku do wilgotności względnej (0-1 = 0-100%) danego materiału w temperaturze 24°C.

W przypadku braku wagosuszarki możemy doświadczalnie określić akceptowalny próg wilgotności względnej dla danej temperatury. Przykładowo, jeżeli wilgotność względna granulatu wynosi 50% w 20°C i tenże granulat sprawdził się w cyklu produkcyjnym, możemy założyć, że w przyszłości należy oczekiwać zbliżonych wartości. Należy oczywiście pamiętać o określeniu takiego punktu wilgotności dla różnych temperatur.