Miernik Swema 3000mdH+ (art. nr. 764203)

DANE TECHNICZNE:
Zintegrowany czujnik różnicy ciśnień
zakres pomiaru różnicy ciśnień: -10 000… +10 000 Pa
zakres pomiaru prędkości powietrza: 2…129 m/s
rozdzielczość: 0… 2 miejsca dziesiętne
błąd pomiaru: ±1% wartości wskazanej, minimalnie ±0,4 Pa
obciążenie maks.: ±50 000 Pa
Zintegrowany barometr
zakres pomiarowy: 600… 1200 hPa
błąd pomiaru: ±2,5 hPa
Złącze do termopary typu K
zakres pomiarowy: -270… 1372°C (krzywa standardowa typu K)
błąd pomiaru: ±0,3°C w zakresie -10…70°C
Załączona termopara -40…250°C ±2,5°C
Podane powyżej dokładności pomiarów dotyczą poziomu ufności 95%, powietrza niewilgotnego, <80%RH, atmosfery gazów obojętnych
Jednostka główna:
temperatura pracy: 0…50°C
interfejsy: RS232, USB
zasilanie: 2 baterie 1,5 V
pamięć: 10 500 pozycji po 3 wartości każda, np.: m/s, °C, hPa
lub 1 300 notatek pomiarowych
ponadto: data i czas każdego pomiaru


Czujniki
Oprócz możliwości podłączenia sond zewnętrznych Swema 3000mdH+ posiada dwa wbudowane czujniki ciśnienia: różnicowy i barometryczny oraz wejście do podłączenia zewnętrznej termopary typu K.
Swema 3000mdH+ jest w zasadzie tym samym modelem co Swema 3000md, ale posiada poszerzony zakres pomiarowy różnicy ciśnienia, do ±10 000 Pa.

Dedykowane tryby pomiarowe
Dla wszystkich zewnętrznych czujników oraz wbudowanego czujnika różnicy ciśnień zaprogramowane zostały w urządzeniu tryby pomiarowe przeznaczone do danego zastosowania, np. komfort cieplny (CO) dla czujnika powiewu (przeciągu), ciśnienie wsteczne (BP) dla SwemaFlow 125 i rejestracja (LOG) dla wszystkich sensorów.

(m) czyli manometr tj. przetwornik różnicy ciśnień -10 000… 10 000 Pa
Dzięki zintegrowanemu manometrowi Swema 3000mdH+ w połączeniu z rurką Prandtla może mierzyć prędkość powietrza i przepływ powietrza w przewodzie wentylacyjnym.

Po podłączeniu odpowiedniej sondy i wprowadzeniu współczynnika k wyświetlacz przyrządu natychmiast wskaże przepływ. Przyrząd posiada wbudowany zawór zerujący, dzięki któremu przed każdym pomiarem następuje automatyczne zerowanie.
Dzięki powyższej funkcji pomiary są wykonywane poprawnie bez konieczności rozłączania żadnych elementów!
Możliwe jest jednak wyłączenie funkcji automatycznego zerowania w celu niewielkiego przyspieszenia wykonywania pomiarów.

(d) czyli kompensacja gęstości
Wbudowany barometr oraz termopara pozwalają na automatyczne wprowadzanie do pomiaru prędkości powietrza i wielkości przepływu poprawki ze względu na gęstość powietrza. Dzięki temu pomiary tych wartości zawsze są niezwykle dokładne!

Jeśli podłączona sonda nie posiada wbudowanego termoelementu do pomiaru temperatury, to zawsze możliwe jest podłączenie go do złącza typu K miernika Swema 3000mdH+ lub ręczne wprowadzenie aktualnej temperatury.

Kalibracja
Kalibracja miernika Swema 3000mdH+ powinna odbywać się co roku, ponieważ jest on wyposażony w barometr oraz przetwornik ciśnienia różnicowego. Zewnętrzne sondy są kalibrowane indywidualnie i nie wymagają kalibracji razem ze Swema 3000mdH+.

Protokoły kalibracji są zapisywane w mierniku lub w sondzie i mogą być w dowolnej chwili skopiowane do pamięci komputera lub wydrukowane.

Swema 3000 – Karta katalogowa

Swema 3000 – Instrukcja obsługi