Miernik Swema 3000md (art. nr. 764202)

Miernik wielofunkcyjny / rejestrator:
– różnica ciśnień
– prędkość ruchu powietrza
– przepływ powietrza
– ciśnienie atm.
– temperatura
– możliwość podłączenia zewnętrznych sond

DANE TECHNICZNE:
Zintegrowany czujnik różnicy ciśnień
zakres: -300… 1 500 Pa
rozdzielczość: 0… 2 miejsca dziesiętne
błąd pomiaru: ±0,3% wartości wskazanej, minimalnie ±0,3 Pa
obciążenie maks.: ±20 000 Pa
Zintegrowany barometr
zakres pomiarowy: 600… 1200 hPa
błąd pomiaru: ±2,5 hPa
Złącze do termopary typu K
zakres pomiarowy: -270… 1372°C (krzywa standardowa typu K)
błąd pomiaru: ±0,3°C w zakresie -10…70°C
Załączona termopara -40…250°C ±2,5°C
Podane powyżej dokładności pomiarów dotyczą poziomu ufności 95%, powietrza niewilgotnego, <80%RH, atmosfery gazów obojętnych
Jednostka główna:
temperatura pracy: 0…50°C
interfejsy: RS232, USB
zasilanie: 2 baterie 1,5 V
pamięć: 10 500 pozycji po 3 wartości każda, np.: m/s, °C, hPa
lub 1 300 notatek pomiarowych
ponadto: data i czas każdego pomiaru

Czujniki
Oprócz możliwości podłączenia sond zewnętrznych Swema 3000md posiada dwa wbudowane czujniki ciśnienia: różnicowy i barometryczny oraz wejście do podłączenia zewnętrznej termopary typu K.

Dedykowane tryby pomiarowe
Dla wszystkich zewnętrznych czujników oraz wbudowanego czujnika różnicy ciśnień zaprogramowane zostały w urządzeniu tryby pomiarowe przeznaczone do danego zastosowania, np. komfort cieplny (CO) dla czujnika powiewu (przeciągu), ciśnienie wsteczne (BP) dla SwemaFlow 125 i rejestracja (LOG) dla wszystkich sensorów.

(m) czyli manometr tj. przetwornik różnicy ciśnień -300… 1 500 Pa
Dzięki zintegrowanemu manometrowi Swema 3000md w połączeniu z rurką Prandtla może mierzyć prędkość powietrza i przepływ powietrza w przewodzie wentylacyjnym.

Po podłączeniu odpowiedniej sondy i wprowadzeniu współczynnika k wyświetlacz przyrządu natychmiast wskaże przepływ. Przyrząd posiada wbudowany zawór zerujący, dzięki któremu przed każdym pomiarem następuje automatyczne zerowanie.
Dzięki powyższej funkcji pomiary są wykonywane poprawnie bez konieczności rozłączania żadnych elementów!
Możliwe jest jednak wyłączenie funkcji automatycznego zerowania w celu niewielkiego przyspieszenia wykonywania pomiarów.

Przetwornik ciśnienia różnicowego zastosowany w Swema 3000md jest najlepszym przetwornikiem w naszej ofercie Swema!
Jego dokładność sięga 0,01 Pa.

(d) czyli kompensacja gęstości
Wbudowany barometr oraz termopara pozwalają na automatyczne wprowadzanie do pomiaru prędkości powietrza i wielkości przepływu poprawki ze względu na gęstość powietrza. Dzięki temu pomiary tych wartości zawsze są niezwykle dokładne!

Jeśli podłączona sonda nie posiada wbudowanego termoelementu do pomiaru temperatury, to zawsze możliwe jest podłączenie go do złącza typu K miernika Swema 3000md lub ręczne wprowadzenie aktualnej temperatury.

Kalibracja
Kalibracja miernika Swema 3000md powinna odbywać się co roku, ponieważ jest on wyposażony w barometr oraz przetwornik ciśnienia różnicowego. Zewnętrzne sondy są kalibrowane indywidualnie i nie wymagają kalibracji razem ze Swema 3000md.

Protokoły kalibracji są zapisywane w mierniku lub w sondzie i mogą być w dowolnej chwili skopiowane do pamięci komputera lub wydrukowane.

Swema 3000 – Karta katalogowa

Swema 3000 – Instrukcja obsługi